Våga 2017

HOPP Nätverket mot sexuella övergrepp är ideella organisationer där vi utgår ifrån vår gemensamma vilja att läka med vetenskap som grund.

Vi tar fram vetenskapliga fakta och använder det i våra HOPP Cafémöten där var och en tar till sig det som passar en själv bäst utifrån sin nuvarande livssituation.

Om du inte fått traumabehandling så pratar vi om dina möjligheter. 

Är du närstående tar du del av andra närståendes erfarenheter och kunskaper, men delar också dina när du önskar.

När du är i kris, oavsett vem du är, får du stöd av oss.

Många medlemmar är välutbildade, men vi bedriver enbart självhjälpsprincipen med delning av erfarenhet. 

Som medlem får du möjlighet att delta i våra HOPP Caféer. Dessa finns både som fysiska träffar på ett flertal orter i Sverige, och som virtuella träffar via Skype. Detta för att vi ska finnas till för alla, oavsett var i Sverige du bor.

På HOPP Café Skype får du också möjlighet att chatta med andra medlemmar mellan mötestillfällena. Vi har till exempel HOPP Chatt Vardag för daglediga medlemmar och HOPP Chatt Natt för medlemmar som har svårigheter med sömnen.

På dessa mötesplatser ger medlemmar varandra stöd i vardagen för att gemensamt minska på traumastressen, och istället börja få den återhämtning som behövs för att må bra. 

En viktig del i organisationens verksamhet är just socialt stöd och tillsammans gör vi medlemmar olika aktiviteter, där var och en deltar utifrån vad som passar en själv bäst.

Som medlem får du delta i våra utbildningar där flera professorer föreläser och andra med gedigen erfarenhet inom området, såväl professionell som erfarenhetsbeskrivande, deltar.

Som medlem får du också regelbundet HOPPs nyhetsbrev och möjlighet att köpa litteratur till reducerat pris. Köp gärna vårt startpaket, HOPPs bokpaket för läkning, där böckerna Att fortsätta leva, Handbok för traumabehandling och Det går att må bra ingår, tillsammans med serietidningen FATTA NU och tidskriften VÅGA SE. Med detta material får du en bra grund att stå på i din egen läkningsprocess. 

Välkommen du som är eller har varit utsatt

Välkommen du som är närstående

Tillsammans skapar vi läkning!