Vila i frid är HOPPs minnesblad

Tyvärr händer det att människor tar livet av sig eller blir mördade efter att ha varit utsatt för sexualbrott.

 

Många har frågat efter möjligheten till att skänka pengar till HOPP i samband med begravningen.

 

Mejla info@hopp.me om du vill skicka ett HOPPs minnesblad för att på detta sätt hedra en person som betytt mycket för dig.  

 

Du får gärna välja text som ska stå på minnesbladet som kan vara en dikt eller andra ord som för dig är viktiga att förmedla.

 

Vi gör i ordning minnesbladet som du får godkänna innan vi skickar det till begravningsbyrån. Begravningsbyrån bekräftar sedan till oss att minnesbladet är mottaget. Minnesbladet läses oftast upp av prästen som överlämnar detta till närmast sörjande.

 

Du har möjlighet att skänka pengar till oss och du kan önska hur pengarna ska användas inom HOPPs verksamhet.

 

Använd pengarna till stödverksamhet

stöd till barn och unga

stöd till vuxna

stöd till närstående

stöd till personer som befinner sig i avslöjandekrisen

stöd till lokal verksamhet exempelvis HOPP Café i närområdet

 

Använd pengarna till rådgivning

att ge råd och stöd till den som är eller varit utsatt för sexuella övergrepp

att ge råd och stöd till föräldrar som idag har barn som är utsatta för sexuella övergrepp

att ge råd och stöd till närstående som behöver förstå vad de kan göra för att ge stöd

att ge råd och stöd genom direkta samtal till unga som självskadar sig efter sexuella övergrepp

att ge råd och stöd genom direkta samtal till unga som har isolerat sig pga av sexualbrott

 

Använd pengarna till utbildning

bidra till utbildningen Volontärutbildning

bidra till utbildningen Sexuella övergrepp drabbar både pojkar och flickor

bidra till utbildningen Tidiga sexuella övergrepp påverkar tonårs- och vuxensexualitet

bidra till utbildningen Så förebygger vi sexuella övergrepp

bidra till utbildningen Konsekvenser av sexuella övergrepp är omfattande - låt oss behandla sexuellt trauma

 

Använd pengarna till att starta upp Tidningen Våga Se

 

Vi har tidigare haft en tidning och vår dröm är att få igång den igen. Tidningen ska ge kunskap om sexuellt trauma, vad det innebär och hur

det går att upptäcka. Tidningen kommer att bygga på evidensbaserade interventioner, alltså hur vi ska ingripa när det värsta hänt, och vetenskap

om sexuellt trauma. Till exempel fakta om vad som händer fysiskt och psykiskt i kroppen samt förklaringar på de beteendeförändringar som

uppstår hos den som utsatts för sexualbrott.

 

I denna tidning vill vi också belysa traumamedveten omsorg, traumahändelser och traumareaktioner. Med tidningen vill vi även lyfta fram

hur socialtjänst, skola och polis behöver prata med barn för att barn ska våga berätta.